Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

clockwork rhino - animationHere is the third of my clockwork animations!
i know that its walking is not natural but that was made like that in purpose. My aim is to show how superior are natural animals than the machine-ones,so that human must respect and protect them before they disappear.
Click the image above to take a look.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...