Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

persephone


 Η Περσεφόνη ήταν κόρη της θεάς Δήμητρας. Πατέρας της ήταν ο Δίας. Μαζί του γέννησε τον Ζαγρέα, τον Ευβουλέα και τον Σαβάζιο. Ο Άδης την πήρε στον κάτω κόσμο για την ομορφιά της. Η Θεά Δήμητρα όμως τη ζήτησε πίσω. Ο Άδης συμφώνησε να ανεβαίνει η Περσεφόνη έξι μήνες στον πάνω κόσμο και να κατεβαίνει τους επόμενους έξι στον κάτω. Έτσι τους μήνες που η Περσεφόνη είναι στον πάνω κόσμο η Θεά Δήμητρα χαιρόταν και υπήρχε καλοκαιρία, ενώ τους άλλους κακοκαιρία. 

In Greek mythology, Persephone was the embodiment of the Earth's fertility at the same time that she was the Queen of the Underworld, the korē (or young maiden), and the parthenogenic daughter of Demeter and, in later Classical myths, a daughter of Demeter and Zeus. In the Olympian version she also becomes the consort of Hades when he becomes the deity that governs the underworld.

The figure of Persephone is well-known today. Her story has great emotional power: an innocent maiden, a mother's grief over her abduction, and great joy after her daughter is returned. It is also cited frequently as a paradigm of myths that explain natural processes, with the descent and return of the goddess bringing about the change of seasons.(more info)

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

giannis giannelos


This is a caricature of my friend Giannis Giannelos that i made as a gift for his name day. I copied the expression he makes to his face when posing to a camera, for which me and my sister always tease him! :)

visit his blog
Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...